1. Ile drewna potrzebuję do    ogrzania mojego domu ?
Ilość potrzebnego drewna zależy od wielu czynników, między innymi od gatunku i wilgotności drewna dla ułatwienia można przyjąć średnią wartość 1 metr przestrzenny na 1 kW mocy kotła na sezon grzewczy. Oznacza to, że kocioł 25 kW zużyje w sezonie grzewczym 25 metrów przestrzennych drewna (metr przestrzenny drewna to porcja luźno ułożonego drewna wraz z wolnymi przestrzeniami pomiędzy kawałkami zajmująca objętość 1 m3)


2. Jaka powinna byś wilgotność drewna przeznaczonego do spalania ?

Aby uzyskać właściwy efekt ekonomiczny i bezawaryjną pracę kotła drewno należy sezonować. Wilgotne drewno ma znacznie mniejszą wartość opałową od drewna suchego a duże ilości pary wodnej w spalinach mogą wpływać niekorzystnie na kocioł i komin. Do spalania powinno się stosować drewno sezonowane mające ok. 20% wilgotności.

3. Dlaczego drewno zaliczamy do ekologicznych i odnawialnych źródeł energii.
Drewno jest paliwem odnawialnym ponieważ jego zasoby można odnawiać w stosunkowo krótkim czasie. Poza tym zawiera w sobie energię słoneczną zgromadzoną podczas wegetacji w procesie fotosyntezy. Za ekologią drewna przemawia fakt, iż podczas właściwego spalania spaliny i popiół nie zawierają substancji szkodliwych dla środowiska.
1. Drewno jako paliwo
Mimo, że drewno jest najstarszym znanym ludzkości materiałem opałowym nie każdy zna jego zalety.
Spalanie drewna w odpowiedniej temperaturze dochodzącej do 1200 °C (proces suchej destylacji - piroliza) ogranicza w dużym stopniu ilość szkodliwych substancji zawartych w spalinach oraz redukuje ilość popiołu (ok. 0,5% masy spalanego wkładu).
Istotną zaletą jest fakt, że drewno jest materiałem odnawialnym i zawiera część energii słonecznej zmagazynowanej dzięki procesowi fotosyntezy odbywającemu się podczas wzrostu drzewa. Jako ciekawostkę można przytoczyć informację, że energia wykorzystywana do procesu fotosyntezy przez światowe zasoby leśne około dziesięciokrotnie przewyższa ilość energii generowanej przy spalaniu ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego. Popiół powstający po spaleniu drewna jest pełnowartościowym nawozem naturalnym. Ważnym aspektem ekologicznym jest praktycznie zerowy bilans CO2. Ilość emitowanego w spalinach dwutlenku węgla jest bardzo zbliżona do ilości tego gazu pochłoniętego w czasie wzrostu rośliny.
2. Wartości opałowe
 
Wartość opałowa drewna zależy w dużym stopniu od gatunku oraz wilgotności.
Większą wartość opałową mają gatunki drzew liściastych o dużej gęstości takie jak grab, buk, dąb, brzoza.
Poniżej przedstawiamy porównanie wartości opałowej drewna w stosunku do innych paliw oraz zależność wartości opałowej od wilgotności .
   
 

Paliwo

Wartość opałowa[MJ/kg]
Leki olej opałowy
42,0
Gaz ziemny GZ - 50
37,0
Węgiel kamienny
31,0
Koks
28,5
Węgiel brunatny
15,0
Drewno (suche)
15,0
 
Tab. 1. Porównanie wartości opałowych podstawowych paliw
   
 
Gatunki
drewna
Gęstość drewna
świeżo ściętego
[kg/m3]
Gęstość drewna
całkowicie suchego
[kg/m3]
iglaste
sosna
700
480
modrzew
760
600
świerk
740
430
jodła
1000
450
liściaste
dąb
1080
710
wiąz
950
680
jesion
920
750
buk
990
730
grab
1080
830
olcha
690
530
brzoza
650
650
klon
870
660
lipa
730

530

   
 
Tab. 2. Gęstości różnych gatunków drewna
 
 
Tab. 3. Wartość opałowa w zależności od wilgotności drewna
   
 
Jak widzimy (tabela 2 i 3) wilgotność drewna ma duży wpływ na jego kaloryczność
a co za tym idzie na zużycie opału w sezonie. Łatwo to wytłumaczyć jeśli uświadomimy sobie, że przed spaleniem drewna duża część energii zostać przeznaczona na odparowanie wody w nim zawartej. Przykładowo świeżo ścięta sosna ma gęstość 700 kg/m3 natomiast w stanie całkowicie suchym jej gęstość wynosi 480 kg/m3 różnica ok. 220 l wody musi zostać podgrzane powyżej 100 °C i zamienione w parę wodną w przypadku palenia mokrym drewnem. Duża ilość pary wodnej w spalinach wpływa niekorzystnie na ułkad wymiennikowy kotła oraz na komin zwiększając osiadanie zanieczyszczeń. Reasumując wilgotność drewna przeznaczonego jako opał nie powinna przekraczać 25 % a optymalnie powinna mieścić się w granicach 10-18 %.
 
3. Zużycie drewna
 
Dzięki nowoczesnym technologiom materiałowym oraz zaawansowanej elektronice proces spalania drewna możemy w dużym stopniu kontrolować uzyskując wysokie sprawności kotłów powyżej 90 %.
Możemy przyjąć zużycie drewna opałowego na sezonie grzewczym jako 1mp (metr przestrzenny) drewna na 1 kW mocy zainstalowanego kotła grzewczego, tak więc kocioł 25 kW zużyje do 25 mp drewna na sezon grzewczy.
 
index | oferta | prezentacje filmowe | akademia i faq | kontakt
© BL- System, realizaja projektu: projektowanie stron, tworzenie stron www