Kategorie

REGULAMIN

1.WARUNKI OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego www.bl-system.pl jest Łukasz Belski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą bl system Łukasz Belski, z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, przy ulicy Tarnowskiej 119, NIP6781855299

1.2. Sprzedaż poprzez SKLEP INTERNETOWY odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez klienta zamówienia na stronie www.bl-system.pl jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta Regulaminu i zobowiązaniem przestrzegania określonych w nim zasad. Niedotrzymanie postanowień Regulaminu przez klienta upoważnia firmę bl system Łukasz Belski do unieważnienia zamówienia.

2.ZAKUPY

2.1. Usługi oferowane za pośrednictwem serwisu www.bl-system.pl dostępne są na terenie całej Polski osobom pełnoletnim.

2.2. Zamówienia spoza granic Polski są możliwe do realizowania wyłącznie po uprzednim, indywidualnym uzgodnieniu telefonicznym warunków wysyłki. Zamieszczone na stronach internetowych www.bl-system.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży pochodzą od producenta. Dokładamy wszelkich starań, aby były one aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zdjęcia w sklepie internetowym mają charakter poglądowy. Wszystkie towary wysyłane do klienta poprzez stronę www.bl-system.pl są fabrycznie nowe, oryginalne, legalnie wprowadzone do sprzedaży na terenie Polski.

2.3. Wszystkie ceny i koszty dostawy podane na stronie internetowej www.bl-system.pl są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, czyli są cenami brutto.

3.ZAWARCIE TRANSAKCJI / REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1. Przyjęcie oferty przez www.bl-system.pl następuje w momencie wysłania do klienta maila z potwierdzeniem zamówienia.

3.2. Zawarcie transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy klientem a firmą bl system Łukasz Belski następuje w momencie potwierdzenia wpłaty na rachunek firmy bl system Łukasz Belski oraz przekazania klientowi zamówionego towaru.

3.3. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia, w innym przypadku kupujący otrzymują paragon.

3.4. Dostępne są następujące sposoby zamawiania towaru: załóż nowe konto i zrób zamówienie lub zrób zamówienie bez zakładania konta.

3.5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy www.bl-system.pl zostanie przesłane mailowo do klienta. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną rozmową mającą na celu weryfikację złożonego przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia, kiedy ewentualna weryfikacja nie nastąpi.

3.6. Odmowa przyjęcia złożonego przez klienta zamówienia będzie równoważne z naruszeniem niniejszego regulaminu i skutkuje tym, że pieniądze za towar nie będą zwrócone.

3.7. Wszelkie niezgodności w dostawie tj. brak paragonu, faktury, gwarancji należy zgłaszać do 5 dni od dostawy przesyłki.

4.DOSTAWY

4.1. Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-16:00.

4.2. Realizacja zamówień odbywa się następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

4.3. Zamówienia złożone w soboty, niedzielę oraz święta, będą realizowane następnego dnia roboczego.

4.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przy realizacji dostawy przez dostawców firmy kurierskiej, klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym sklepu internetowego. Protokół ten zostanie przekazany do Biura Obsługi Klienta i rozpatrzone w ciągu 30 dni roboczych. Przyjęcie dostawy przez klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.

4.5. Dla produktów marki Husqvarna i McCulloch dostępne są następujące formy dostawy: odbiór osobisty lub dowóz transportem własnym po uprzednim skalkulowaniu kosztów transportu.

5.GWARANCJE / REKLAMACJE

5.1. Towary dostępne na stronie internetowej www.bl-system.pl dostarczane są z oryginalnymi kartami gwarancyjnymi producenta, oraz dowodem zakupu, co jest podstawą ewentualnej reklamacji.

5.2. Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez autoryzowane punkty serwisowe lub przez sprzedawcę (poprzez odesłanie do producenta).Naprawy we własnym zakresie, bądź użytkowanie towaru niezgodnie z instrukcją obsługi prowadzi do utraty gwarancji.

5.3. Przesyłki wysłane na koszt sklepu internetowego nie zostaną przyjęte, jeśli nie było to ustalone wcześniej telefonicznie.

5.4. W przypadku dostarczenia produktu z wadą fabryczną, klient zobowiązany jest skontaktować się ze sklepem internetowym. W takim przypadku może odesłać wadliwy towar i żądać zwrotu pieniędzy. Zgłoszona reklamacja (formularz do pobrania) zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych. O wyniku jej rozpatrzenia klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres poczty elektronicznej.

5.5. Sklep internetowy zwraca klientowi należność za reklamowany towar w ciągu 7 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto podane przez klienta

ZWROTY

6.1. W terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do klienta jest możliwość zwrotu zamówionego towaru. Towar musi jednak być w fabrycznym opakowaniu, kartą gwarancyjną oraz dołączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy.

6.2. W ciągu 3 dni roboczych (po otrzymaniu paczki przez sklep) towar ze zwrotu zostanie zweryfikowany przez pracowników sklepu internetowego. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

PRYWATNOŚĆ

7.1. Dokonując zamówienie w serwisie www.bl-system.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę bl system Łukasz Belski jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz komunikacji z klientem.

7.2. Dane te są poufne. Osoby, których dane zostają umieszczone w ewidencji, mają prawo wglądu oraz ich ewentualnego wycofania z bazy. W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, klient może dokonać ich korekty.