Kategorie

Regulamin sklepu internetowego

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
§ 12 WARUNKI GWARANCJI MASZYN LEŚNYCH

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy bl system prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.bl-system.pl
Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Ul. Tarnowska 119, 33-300 Nowy Sącz
2. Adres e-mail: bl-system@bl-system.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b. za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy 24
c. za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;
d. kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
e. Płatność ratalna w systemie ratalnym „CA Raty”, obsługiwanym przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48, budynek C-D, 54-202
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
b. Za pomocą transportu własnego sprzedawcy
c. Dla urządzeń marki Husqvarna, dostępne są następujące formy dostawy: odbiór osobisty lub dowóz własnym transportem sprzedawcy, po wcześniejszym skalkulowaniu kosztów transportu. Wszystkie metody dostaw są dostępne dla: Kosiarka automatyczna Automower®105, 305, 310 oraz 315; urządzeń akumulatorowych z serii 100 oraz 200
7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
c. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Złota 6, 28-400 Pińczów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Złota 6, 28-400 Pińczów.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=PL

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
a. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego
– wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
6. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
NAZWA FIRMY
adres e-mail: …………….

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

§ 12 WARUNKI GWARANCJI MASZYN LEŚNYCH

Szanowny Kliencie!

 

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu oferowanego przez firmę bl system oraz gratulujemy trafnego wyboru.

Przed rozpoczęciem korzystania z zakupionego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się
z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w instrukcji obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z zakupionym produktem, prosimy
o niezwłoczny kontakt. Nasz wyspecjalizowany serwis służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

 

Gwarancja przewiduje bezpłatną wymianę części zamiennej potrzebnej do naprawy oraz robociznę w czasie trwania gwarancji.

 

bl system udziela Nabywcy gwarancji na prawidłowe działanie zakupionego produktu na następujących zasadach:

 

 1. Gwarantujemy dobrą jakość i sprawne działanie produktu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z przeznaczeniem
  i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancyjny podano w instrukcji obsługi i liczy się od momentu wydania Nabywcy produktu.
 3. Dla realizacji napraw wynikających z gwarancji Nabywca powinien dostarczyć produkt objęty gwarancją do miejsca zakupu – chyba, że uzgodniono pisemnie inaczej.
 4. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą poprzez wymianę podzespołów lub urządzenia na nowe, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia produktu do naprawy. Okres naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium Polski. W terminie do 14 dni od daty przyjęcia produktu do naprawy Nabywca zostanie powiadomiony o przyjęciu lub powodach odrzucenia zgłoszonej reklamacji.
 5. Warunkiem zrealizowania usługi gwarancyjnej w okresie trwania gwarancji jest dostarczenie zakupionego kompletnego produktu do bl system wraz
  z dowodem zakupu.
 6. Uszkodzone urządzenie powinno być dostarczone do:

BL SYSTEM, ul. Tarnowska 119, 33-300 Nowy Sącz

za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu – chyba, że uzgodniono pisemnie inaczej.

 1. Nabywca na własny koszt dokonuje stosownych przeglądów, konserwacji
  i czyszczenia sprzętu wskazanych w Instrukcji Obsługi. Czynności tych nie przewiduje naprawa gwarancyjna. Dostarczone do bl system urządzenie musi spełniać podstawowe warunki czystości.
 2. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących
  w sprzedanym produkcie.

 

 1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania produktu wynikającego z:
 •          uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad
 •          uszkodzeń wynikających z eksploatacji produktu w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w otrzymanej dokumentacji i używanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych
 •          uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektromechanicznego oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy
 •          niedotrzymania należytego stopnia czystości urządzenia

Z gwarancji wyłączone są przypadki losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji (powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne, zmiany napięcia sieci energetycznej, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i siły wyższego rzędu).

 1. Nabywca traci gwarancję w przypadku:
 •          podjęcia próby samodzielnej rekonstrukcji lub rozbudowy zakupionego produktu
 •          naruszenia plomb gwarancyjnych umieszczonych na produkcie lub podzespołach wchodzących w jego skład
 •          wszelkich uszkodzeń mechanicznych lub innych niezwiązanych ze zużyciem eksploatacyjnym
 •          wszelkich prób napraw produktu przez użycie nieoryginalnych lub regenerowanych podzespołów lub materiałów eksploatacyjnych – chyba, że ustalono pisemnie inaczej
 •          gdy urządzenie używane jest niezgodnie z jego przeznaczeniem
 1. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu
  w czasie eksploatacji jak: zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów, zużycie pasków klinowych, tarcz tnących /brzeszczotów/, zużycie klinów rozłupujących, uszkodzenie osłon, maszyny, podzespołów, zużycie lin, zaczepów, itp.
 2. Zakresem gwarancji nie są objęte czynności opisane w instrukcji obsługi należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie, uruchomienie czy regulacja urządzenia.
 3. W razie dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez osoby nieuprawnione bl system może odmówić wykonania świadczeń gwarancyjnych.
 4. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
 5. bl system nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilno-prawne spowodowane wystąpieniem wady w reklamowanym produkcie. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści, uszkodzeń mediów.
 6. Nabywca zobowiązuje się o wszystkich wadach lub usterkach informować sprzedawcę niezwłocznie od chwili wystąpienia szkody.
 7. Urządzenie sprawne przesłane do autoryzowanego serwisu, a zgłaszane jako niesprawne
  z powodu niezaznajomienia się z instrukcją obsługi, będzie odesłane na koszt Reklamującego. Reklamujący zostanie obciążony wszystkimi kosztami mogącymi powstać  na skutek nieuzasadnionego reklamowania sprawnego produktu.
 8. Czynności i procedury gwarancyjne podlegają obowiązującym przepisom prawa.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY:

 1. Poinformować firmę bl system o wystąpieniu szkody.
 2. Wskazany przez bl system podzespół, część bądź całe urządzenie dostarczyć pod wskazany adres! Wysyłaną część, podzespół bądź urządzenie należy na czas transportu odpowiednio zabezpieczyć /ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu do bl system ponosi Reklamujący.
 3. Prawidłowo przygotowana przesyłka obejmuje:

- przesyłaną część/ podzespół/ całe urządzenie – wg ustaleń pisemnych z bl system
- dowód zakupu (ew. kopię)
- dokładny opis uszkodzenia
- dane kontaktowe do Reklamującego /jeżeli są inne niż na dowodzie zakupu/ oraz numer telefonu i adres mailowy

 • W razie braku zasadności reklamacji (urządzenie sprawne – niewłaściwie użytkowane), Reklamujący może zostać obciążony kosztami ekspertyzy technicznej.
 • Ostateczną decyzję o zasadności zgłoszonej gwarancji podejmuje każdorazowo producent danego produktu.